• Læraren og systemet. Er det nokon som høyrer? 

      Ur, Guro Harboe (Master thesis, 2006)
      Samandrag Denne oppgåva er skriven med eit ønske om å få ei djupare forståing for dei prosessane som skjer i grunnskulen når IKT skal implementerast i læringsarbeidet. Bakgrunnen er eigne erfaringar frå praksisfeltet ...