• Digitale fortellinger i barnehagen 

   Undheim, Marianne; Vangsnes, Vigdis (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Fokus i denne artikkelen er barnehagelærernes faglige, pedagogiske og teknologiske kompetanse når de involverer barnehagebarn i produksjon av digitale fortellinger. Vi tar utgangspunkt i en kvalitativ studie med en fortolkende ...
  • Digitale fortellinger og barnehagelærernes kompetanse 

   Undheim, Marianne (Master thesis, 2016-01-13)
   I denne studien har jeg valgt å fokusere på barnehagelærernes teknologiske, pedagogiske og faglige kompetanse når de involverer barnehagebarn (0-6-åringer) i produksjon av digitale fortellinger. Formålet med studien har ...