• Modellering og kritisk demokratisk kompetanse 

      Rakstang, Anna (Master thesis, 2017-05-15)
      Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke hvorvidt aspekter av kritisk demokratisk kompetanse kan identifiseres i elevers arbeid med matematisk modellering på mellomtrinnet. I denne oppgaven forstås begrepet ...