• Vurdering av muntlige presentasjoner støttet av digitale verktøy 

      Pedersen, Bjarte Svanes (Master thesis, 2018)
      Formålet med denne masteroppgaven er å se på hvordan vi vurderer muntlige presentasjoner med bruk av digitale verktøy. Oppgaven beskriver en lærers vurderingspraksis og har et kvalitativt design med en fenomenologisk ...