• Språk og åtferd, to sider av same sak? 

      Olsen, Bente (Master thesis, 2009)
      - Bakgrunn og føremål: Interessa for tema språk og åtferd har gradvis auka i samband med mitt arbeid som spesialpedagog på PPT. Med bakgrunn som førskulelærar og logoped er barn sitt språk i førskulealder det eg har ...