• Om igjen: En undersøkelse i valgfaget design og redesign 

      Nesse, Eli (Bachelor thesis, 2014-08-26)
      Målet med forskingen min var å legge opp til et undervisningsopplegg som kan være et eksempel på hvordan en kan legge opp og bedre undervisningen i valgfaget design og redesign. Jeg ønsket å se om jeg oppnådde formålet med ...