• Kikora: Et bidrag til økt læring i matematikkundervisning? 

      Nergård, Marte Midbrød (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven har hatt fokus på å vise hvordan den digitale læringsressursen Kikora kan bidra til økt læring i matematikkundervisningen på ungdomstrinnet. Erfjord og Haara (2018, s.15) sier at en bevisstgjøring av hvordan ...