• Argumentasjon og tallforståelse 

      Magnussen, Helene Garfjeld (Master thesis, 2019)
      I denne studien har hensikten vært å søke innsikt i samspillet mellom argumentasjon og tallforståelse. For å søke innsikt er det foretatt en kvalitativ studie hvor fire elever fra 3.klasse har deltatt. Elevene har arbeidet ...