• Oppfølging av nyutdannede lærere: Hva innebærer det i dag? 

      Rapp, Nora Therese; Vike, Oda Frostad; Lasskogen, Taran Maria Martinussen (Bachelor thesis, 2018)
      23. februar 2017 vedtok Stortinget at det skal utarbeides nasjonale normer for veiledningsordningen av nytilsatte nyutdannede lærere. Vi vil undersøke hva veiledningsordningen er i dag og dermed hva de nasjonale rammene ...