• Å lære å bli lærar : om læring og undervisning i fag, tema og ferdigheiter i ny lærarutdanning 

      Langfeldt, Gjert; Moe, Vegard Fusche; Apelseth, Arne; Fretland, Jan Olav; Sørheim, Bjørn; Haara, Frode Olav; Sætre, Per Jarle; Pedersen, Jon Helen; Ulvestad, Hilde Aga; Standal, Øyvind Førland; Werler, Tobias (HSF-Rapport;6/2011, Research report, 2011)
      Lærarutdanningane er i støypeskeia. Frå hausten 2011 blir studentar tekne opp til Grunnskulelærarutdanning og ikkje til Allmennlærarutdanning. Denne rapporten dokumenterer korleis ein arbeider ved HiSF for å fylle ei ...