• IKT og en døgnåpen skole 

      Karlsen, Rune (Master thesis, 2006)
      Avhandlingens overordnede mål har vært å undersøke hvordan skole- hjem samarbeidet ved bruk av IKT tolkes og opprettholdes i praksis. Undersøkelsen ble gjennomført våren 2006 der det ble tatt utgangspunkt i 4 ulike klasser, ...