• Lese- og skrivevanskar: Korleis tilpasse i klasserommet? 

      Jegteberg, Ingunn; Vindheim, Martine (Bachelor thesis, 2019)
      I oppgåva vår vil vi undersøke korleis kontaktlærarar legg opp undervisning for elevar med lese- og skrivevanskar og korleis dei kan lukkast med dette. Problemstillinga vår vart følgjande: «Korleis kan kontaktlærarar lukkast ...