• Elevars revisjonsarbeid på 10.steg 

      Hofseth, Emilie (Master thesis, 2019)
      Formålet for denne masteroppgåva har vore å undersøke korleis elevar reviderer tekstar med bakgrunn i skriftleg lærarrespons. For å få djupare innsikt i revisjonsarbeidet elevane gjorde, avgrensa eg meg til å studere ...