• Bruk av konkretiseringsmateriell i matematikk 

      Hjelmeland, Kirsti Medhaug (Bachelor thesis, 2015-10-27)
      Dette er ei bacheloroppgåve i pedagogikk og elevkunnskap med fordjuping i matematikk. Motivasjon og meistring er to viktige faktorar i alt læringsarbeid, også i arbeid med å utvikla reknekompetanse. Som lærar er det viktig ...