• Garageband i skolekorps: En medspiller for samspill og musikalsk opplæring? 

      Nornes, Elen Lovis; Gilje, Simon (Master thesis, 2014-10-14)
      Vår analyse av dagens korpspedagogikk tilsier at den kan fornyes ved hjelp av teknologi. Dette gjelder også Norheim skolekorps. Slik arbeidet i korpset normalt foregår, har vi tid og anledning til å gi muntlige tilbakemeldinger. ...