• Interesse og prestasjoner med en praktisk tilnærming til matematikk 

      Fjeldstad, Eva; Loen, Tora Larsen (Bachelor thesis, 2018)
      Det har de siste årene vært stort fokus på å heve kompetansen i matematikk blant norske elever. Et tema som det har vært mindre fokus på er interessen for faget. Gjennom grunnskolen synker elevenes interesse for matematikk. ...