• Motorisk utvikling i barnehagen 

      Finne, Jonas (Bachelor thesis, 2017)
      I denne bacheloroppgaven har jeg brukt kvalitativ metode til å undersøke om det er forskjeller og likheter i tilretteleggingen av motorisk utvikling i en ordinær barnehage og en natur- og frilufts barnehage. Jeg har ...