• Innestengd eller utestengd? Opplæring innanfor kriminalomsorga. 

      Finne, Heidi Karoline (Master thesis, 2015-05)
      I denne studien undersøkjer eg seks innsette sine opplevingar av fengselsundervisninga. Problemstillinga knytt til oppgåva er: Korleis opplev innsette undervisninga dei vert tilbudd i fengslet? Forskingsspørsmåla som skal ...