• Tilpasset opplæring i begynneropplæring 

      Breitve, Helene Haraldseid; Sandslett, Susanne (Bachelor thesis, 2013-08-29)
      I vårt forskningsarbeid ønsket vi å finne ut hvordan tilpasset opplæring blir praktisert i skolen. For å begrense oppgaven vår valgte vi å konsentrere oss om tilpasset opplæring i begynneropplæring i lesing og skriving. ...