• Prosessorientert skriving 

      Elvik, Benedikte; Barane, Hanne Gjerde (Bachelor thesis, 2013-09-03)
      Me har undersøkt om prosessorientert skriving (POS), øvingsoppgåver og film kan hjelpe skriveprosessen og auke skrivelysta i norskfaget. Skrivelyst hos elevar er noko me begge brenn for og me ville finne ut om det var ...