• Lærarens arbeid med munnleg aktivitet 

      Bakketun, Espen; Jordal, Johannes; Jøtun, Åsmund (Bachelor thesis, 2017)
      Elevane si munnleg aktivitet er avgjerande for læraren sitt arbeid i skulen. Det er gjennom munnleg aktivitet læraren kan tileigna seg kunnskap om korleis elevane opplever skulekvardagen, kva elevane lærer, korleis dei ...