• Vurdering og respons på elevtekster skrevet av andrespråkselever 

      Bakke, Elin (Bachelor thesis, 2017)
      Det norske samfunnet er i dag et flerkulturelt samfunn sammensatt av mange kulturer og språk og påvirker naturligvis skolen og klasserommene. I den generelle delen av læreplanen står det at man skal ivareta og inkludere ...