• Det nye samarbeidet: Bruk av IKT i skule-heim-samarbeid 

      Bakka, Borghild Gullberg (Master thesis, 2011-11-22)
      Masteroppgåva sitt overordna mål har vore å undersøke korleis foreldre og lærarar forstår og nyttar seg av IKT i skule-heim-samarbeid. Undersøkinga vart gjennomført vinteren og våren 2011, og informantane var foreldre og ...