• Nokre teoretiske perspektiv på leiing av lærande skular : undervegstekstar 

   Glosvik, Øyvind; Roald, Knut; Vårdal, Kari; Abrahamsen, Hedvig Neerland; Nistad, Kari Heier; Søvik, Kjersti; Røynesdal, Claus (HSF Rapport, Book, 2008)
   Rapporten er sett saman av åtte kapittel som har til felles at dei handlar om lærande leiing i skuleverket. Det første handlar om tekstutvikling som grunnlag for organisasjonsendring. Det andre drøfter Peter Senges teori ...
  • Utdanna skoleleiar - nye spenningar? 

   Abrahamsen, Hedvig Neerland; Syse, Ingrid; Øydvin, Astrid (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Føremålet med studien er å auke kunnskapen om den norske rektorutdanninga ved å undersøkje korleis eit utval skoleleiarar beskriv kva nye spenningar dei opplever i leiarkvardagen sin etter at dei har gjennomført studiet. ...