• Elevers kunnskaper om vurdering og rettigheter 

      Tømmerbakke, Jonas N.; Øvstedal, Fredrik (Bachelor thesis, 2017)
      Formålet med denne studien har vært å se nærmere på om elever på ungdomstrinnet vet hvilke rettigheter de har til vurdering i kroppsøvingsfaget og hvordan de selv skulle ønsket at vurderingen i faget skulle vært. Data om ...