• Korleis forstår elevar og lærarane deira innsats i kroppsøving? 

      Øvregård, Signe (Bachelor thesis, 2017)
      Innsats i kroppsøving har lenge vore eit omdiskutert tema. Då kunnskapsløftet vart innført i 2006 skulle ikkje innsats lenger vera ein del av vurderingsgrunnlaget i kroppsøving. Etter mange reaksjonar kom Utdanningsdirektoratet ...