• Digitale læremidler og grunnskoleelevers opplevelse av dem. 

      Østrem, Lars Peter (Master thesis, 2018)
      Denne kvalitative masterstudien tar for seg fire utvalgte informanter fra 6. trinn sine opplevelser ved bruk av et digitalt læremiddel. Gjennom læremiddelanalyse, observasjoner og intervjuer studerer jeg hvordan det ...