• Hvordan drives talent- og spillerutvikling i Sogndal Fotball 

   Olsen, Morten; Øygarden, Håvard (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikten med oppgaven vår er å finne ut hvordan talent- og spillerutviklingen drives i Sogndal Fotball. Vi ønsker og å se på koblingen mellom utviklingsavdelingen og A-laget til Sogndal Fotball. Vi har gjort flere kvalitative ...
  • Kva faktorar påverkar unge fotballtalent frå Sogn til å velje Sogndal Fotball? 

   Skrede, Sondre; Aarvik, Ole-Andreas (Bachelor thesis, 2015)
   Føremålet med denne studien og oppgåva er å sjå nærare på kva faktorar som påverkar lokale talent i valet av Sogndal Fotball som arbeidsgjevar, kva faktorar lokale fotballtalent sjølv meinte var viktig for deira val. Vi ...