• Situasjonsbestemt ledelse av friluftslivsundervisning -En casestudie 

      Nondal, Jarle (Master thesis, 2016-05-18)
      Bakgrunnen for denne studien er den økende interessen for ledelse i skolen, samtidig som det er gjort lite forskning på friluftsliv i skolen. Disse to overordene temaene ligger som bakteppe når situasjonsbestemt ledelse ...