• Kroppsøvingslæreres forståelse av elevenes deltakelse i faget 

      Frøland, Bjørg Irene (Master thesis, 2021)
      Oppgavens hensikt er å undersøke hvordan kroppsøvingslærere forstår og selv tenker om elevenes deltakelse i faget. I læreplanens allmenne del og i skolen sentrale oppdrag er tilpasset opplæring og inkludering sentralt i ...