• Gården som en av skolens dannings- og læringsarenaer 

      Grimsæth, Gerd (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      I takt med behov for ulike typer læringsarenaer knyttet til skolen blir stadig flere gårder i Norge en del av skolens tilbud for å øke nærhet til praktisk læring og for å øke elevenes kunnskap om naturen. Undersøkelsen som ...