• Den ansvarlege læraren 

   Hammerseth, Kirstin (Master thesis, 2017-05-15)
   Temaet i denne studien er testing i barneskulen. Problemstillinga er kva innverknad har det auka fokuset på resultat på læraren sitt arbeid i barneskulen? Studien er bygd opp gjennom intervju av lærarar. Her deler dei sine ...
  • PISA: Et styringsinstrument for og i skoler i relasjon til matematikkopplæringen? 

   Bringeland, Terje André (Master thesis, 2015-11-29)
   Påvirker PISA-undersøkelser i matematikk ungdomsskoler? Denne masteravhandlingen studerer hvordan teori- og praksisfeltet beskriver PISA-undersøkelser i matematikk, og deres mulige implikasjoner. I teorifeltet studeres det ...