• De andre jentene i ungdomslitteraturen 

   Iversen, Magnus (Master thesis, 2017-09-15)
   I denne masteroppgaven har jeg analysert kjennetegn og funksjon ved jenter som sekundærkarakter i de to samtidsrealistiske ungdomsromanene Natt på Frognerbadet (Henmo, 2012) og Hvem er du, Alaska? (Green, 2014). Teoriene ...
  • Lærarkompetanse og skuleresultat: Metoden bak resultata 

   Myklebust, Terje; Norstein, Anne (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane;2017/5, Working paper, 2017)
   l forskingsprosjektet Lærande regionar - Lærarkompetanse og skuleresultat såg vi på om klassestorleik samt lærarens erfaring og utdanning imatematikk har betydning for elevane sine prestasjonar imatematikk målt ved ...