• Danning i kroppsøvingsfaget? 

   Moan, Frida Tveito (Master thesis, 2019)
   Skolefaget kroppsøving har de siste årene blitt kritisert for å være et fag med et uklart innhold og kunnskapsobjekt, og et fag for rekreasjon eller «pause» fra en ellers krevende skolehverdag. I forbindelse med den pågående ...
  • Dialog for miljø - I valgfaget Natur, miljø og friluftsliv på ungdomstrinnet 

   Høie, Eirin Krogedal (Master thesis, 2019)
   Innføringen av læreplanverket kunnskapsløftet i 2006 var et resultat av kunnskapssamfunnets økte behov for kunnskap og kompetanser. I 2020 gjør ny læreplan sitt inntog, da med bakgrunn i å skape en dybdeforståelse innen ...