• Danning i kroppsøvingsfaget? 

      Moan, Frida Tveito (Master thesis, 2019)
      Skolefaget kroppsøving har de siste årene blitt kritisert for å være et fag med et uklart innhold og kunnskapsobjekt, og et fag for rekreasjon eller «pause» fra en ellers krevende skolehverdag. I forbindelse med den pågående ...