• Begynneropplæring i digitale ferdigheter 

      Gerhardsen, Kristine (Master thesis, 2018)
      Ved innføringen av Kunnskapsløftet LK06 ble digitale ferdigheter løftet fram som en av de fem grunnleggende ferdighetene. Med dette ble viktigheten av digitale ferdigheter som en del av elevenes læringsarbeid og utvikling ...