• Kan motivasjon for læring hentast utanfor klasserommet? 

      Steiestøl, Malene; Aarbergsbotten, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
      Tematikken i denne oppgåva er nærmiljø og motivasjon. Oppgåva rettar fokus mot korleis lærarar arbeider med nærmiljøet for å utvikle motivasjon for læring hos elevar. Det vart nytta eit semistrukturert kvalitativt intervju ...