Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBirkenes, Helga
dc.contributor.authorHelle, Anne-Bjørg
dc.date.accessioned2008-12-04T09:36:44Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151733
dc.description.abstractInternational Organization for Standardization: ISO har nå gitt ut en ny utgave av ISO 9000 serien. Denne er mer brukervennlig enn 1994-utgaven, og den er i større grad tilpasset alle virksomheter. NS-EN ISO 9001:2000 er en del av den nye ISO 9000 serien og erstatter 1994 utgavene av NS-EN ISO 9001, NS-EN ISO 9002 og NS-EN ISO 9003. Implementering og riktig bruk av et kvalitetssystem i henhold til kravene i NS-EN ISO 9001:2000 gir enhver organisasjon potensial for økonomisk gevinst. Tema for denne oppgaven har vært å starte prosessen med implementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Sunnhordland Mekaniske Verksted A/S. Det ble utviklet en ny struktur for kvalitetssystemet og en kvalitetsmanual som skal være overordnet for kvalitetssystemet ble utarbeidet. Det ble også argumentert for oppstart av, gitt opplæring for og startet kvalitetssirkler som skal drive aktivt kvalitetsforbedringsarbeid ved SMV. Ved utarbeidelse av kvalitetsmanualen ble standarden, noe materiale fra SMV sin eksisterende kvalitetssikringshåndbok og annen litteratur benyttet. Det ble i første omgang utarbeidet en innholdsfortegnelse over de ulike kapitlene som skulle inngå i kvalitetsmanualen. Deretter ble standarden grundig gjennomgått for å sikre at alle kravene som den angir ble tatt hensyn til. Videre ble de nødvendige prosedyrene utarbeidet. Strukturen for kvalitetssystemet ble utviklet og tilpasset bedriften i samarbeid med kvalitetsgruppen. For å gjøre systemet minst mulig omfattende og mest mulig oversiktelig skal all dokumentasjon ha sin faste plass i systemet og ingenting skal beskrives mer enn en gang. Kvalitetsmanualen skal fungere som en mal for utarbeidelsen av de øvrige instruksjonene i kvalitetssystemet og forholdene er lagt til rette for utvikling av disse i etterkant av hovedprosjektet. Kvalitetssirklene som ble startet er et verktøy for kontinuerlig forbedring. Formålet med kvalitetssirkelaktivitet er å få tak i de ressursene de ansatte sitter inne med når det gjelder problemløsning og forbedring, og som ikke kommer frem i deres daglige arbeid. Et av kriteriene for oppstart av kvalitetssirkler er at det skal gis opplæring for ledelsen og deltakerne i sirkelen. Opplæringen som ble gjennomført omfattet kvalitetsledelse, kvalitetskostnader og kvalitetsverktøy. Sirkeldeltakerne fikk også en innføring i gruppeteknikk og problemløsning. Resultatet av prosjektet ble et forslag til ny kvalitetsmanual i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 sine krav og prinsipper og en systemstruktur for et oversiktlig kvalitetssystem som omfatter relativt lite dokumentasjon. Videre ble to kvalitetssirkler startet. Dersom ledelsen ved SMV velger å følge opp arbeidet som er gjort i prosjektet vil de ha muligheter for å implementere et kvalitetssystem i henhold til NS-EN ISO 9001:2000, og prinsipper for kontinuerlig forbedring. Dette gir potensial for økonomisk inntjening og konkurransefordeler.en
dc.format.extent1117921 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectHMSen
dc.subjectIngeniøren
dc.titleImplementering av NS-EN ISO 9001:2000 ved Sunnhordland Mekaniske Verksted ASen
dc.typeBachelor thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel