Show simple item record

dc.contributor.authorHagen, Martin
dc.contributor.authorHereid, Johan
dc.date.accessioned2008-11-27T12:26:44Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151696
dc.description.abstractFlere tragiske ulykker og dødsfall skyldes røyk og spredning av røyken. Ulykker som Hotell Calidonien i 1989 og Scandinavian Star i 1990, er tragiske tilfeller, som har voldet stor sorg i mange familier. Ulykkesgranskningen av Scandinavian Star slo fast at ventilasjonsanlegget på Scandinavian Star bidro til brannutviklingen. Problematikken omkring spredning av røyk via ventilasjonsanlegg har vært gjenstand for noen få analyser de senere år, deriblant Lars Jensen sitt betydelige arbeid. Hybridventilasjon er en ny ventilasjonsmetode som baseres på naturlige drivkrefter som vind og oppdrift, kombinert med tillufts- og avtrekksvifter. Utfordringene innen hybridventilasjon er mange da de forventes å gi et godt innemiljø, god inneluftkvalitet og redusert energi forbruk. Den branntekniske utfordringen er å analysere, hvorvidt denne ventilasjonsmetoden bidrar til brann- og røykspredning. I dette prosjektet gjøres en analyse av Skranevatnet Skole i Bergen, som benytter seg av både vind- og oppdriftsbasert hybridventilasjon. Prosjektet har til hensikt å belyse om røykspredning kan forekomme på skolen, via ventilasjonskanaler til omkringliggende rom. Som analyseverktøy nyttes håndberegningsmodeller og datamodeller. Det er foretatt både enklere og mer kompliserte beregninger. Det er også benyttet brannsimulerings programmer som to sonemodellen FAST/CFAST og CFD programmet CFX. Programmet PFS, som er et rent strømningsberegningsprogram som benyttes til analyser omkring ventilasjonsanlegg og brann, er også benyttet. Resultatene fra beregningene viser at sannsynligheten er liten for røykspredning via ventilasjonsanlegget hvis brannen oppstår i bygningen. Dette begrunnes med utformingen av både bygget og ventilasjonsanlegget, kombinert med de naturlige drivkreftene. De viktigste trekkene som minsker sannsynligheten for spredning av røyk via ventilasjonsanlegget er: • Vertikale kanaler som benytter oppdriftskreftene. • Benyttelse av ventilasjonsprinsippet fortrengningsventilasjon. • Tillufts- og avtrekksventilenes utforming. • Vifter i drift under brann. Oppstår en brann i ventilasjonskulverten eller i nærheten av kulverten vil røyk kunne spres hurtig til hele den hybridventilerte bygningsdelen. Sannsynligheten for brann i selve kulvertene synes derimot minimal.en
dc.format.extent2303146 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectBrannen
dc.subjectIngeniøren
dc.titleRøykspredning i hybridventilerte skolebygningeren
dc.typeBachelor thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record