Show simple item record

dc.contributor.authorHamre, Richard
dc.contributor.authorRygg, Per Øystein
dc.date.accessioned2009-07-24T09:11:46Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151536
dc.description.abstractBacheloroppgaven har som utgangspunkt at det fra Petroleumstilsynet har blitt avdekket en rekke forbedringspotensialer hos Aker Solutions i etterkant av oljelekkasje i utstyrsskaftet på Statfjord A den 24. mai 2008. I bacheloroppgaven er det gjort en gjennomgang av Aker Solutions sitt risikostyrende arbeid i forbindelse med oppdragsavtale mellom StatoilHydro og Aker Solutions gjeldende installering av ny MOB båt på Gullfaks C. Dette oppdraget ble utført i 2005 og i forkant av ulykken på Statfjord A. Det har vært et godt samarbeid med Aker Solutions gjennom utarbeiding av bacheloroppgaven. Dokumentasjon fra MOB båt oppdraget på Gullfaks C har vært tilgjengelig. Metode som er brukt er complianceanalyser av Styringsforskriften og av Petroleumstilsynet sin rapport fra Statfjord A ulykken. Complianceanalyser ble gjort ved hjelp av skjema med kommentarene ja (i samsvar/compliance) nei (ikke i samsvar/compliance) og ir (ikke relevant). Alle krav i styringsforskriften og alle avvik fra Petroleumstilsynet sin rapport fra Statfjord A ulykken ble ført inn i skjema og gjennomgått med kommentarer. Det er også gjennomført intervjuer av personal ved Aker Solutions. Intervjuer ble gjennomført ved at intervjuobjektene ble intervjuet en og en. Intervjuet er gjennomført på generell basis og er ikke knyttet til et spesielt prosjekt. Intervjuobjektene hadde mulighet for å lete frem informasjon fra intranettet til Aker Solutions gjennom hele intervjuet. HMS avdelingen er ikke formelt innblandet i prosjekt. HMS avdelingen behandler hendelser fra tidligere prosjekt. Disse dataene blir brukt til holdnings skapende kampanjer og blir ikke direkte overført til nye prosjekt. Erfaringer fra tidligere prosjekter må overføres direkte til nye prosjekter. Dette kan løses med formell involvering fra HMS avdelingen i prosjekt eller ved krav til bruk av erfaringer fra Sikkerhet og miljø. HMS avdelingen tar i grove trekk hensyn til organisatoriske og menneskelige faktorer, mens sikkerhet og miljø tar mer hensyn til det tekniske. Formell innblanding fra HMS avdelingen tidlig i prosjekt, vil gi et mer helhetlig HMS arbeid i prosjekt. Det kommer frem i bacheloroppgaven at det fines utfordringer med tanke på sammensetningen av deltakere i risikoanalyser. Det trengs en gjennomgang av krav angående bemanning i risikoanalyser. Det som utpeker seg er at det hverken er stilt krav til et minimum antall nøkkelpersoner fra StatoilHydro, eller et minimum antall fagpersonell med faglig bakgrunn i risikoanalyser. Det er spesielt viktig at erfarne offshorearbeidere er deltakere i risikoanalyser. Det er ingen direkte innblanding fra HMS eller Sikkerhet & Miljøavdelingen med tanke på KV. Det stilles de samme krav til risikoanalyser i KV som til V&M oppdrag, men disse blir ikke etterlevd. Dette kan føre til at nødvendige analyser ikke blir vurdert gjennomført på lik linje som ved større operasjoner. Det må stilles krav til analyser og risikoreduserende arbeid i KV på lik linje som ved andre avdelinger og oppdrag som Aker Solutions er involvert i. I forkant av risikoanalyser av arbeidsoperasjoner, blir det hverken dokumentert HMS tilstand eller teknisk tilstand på anlegget der arbeidet skal utføres. Det må stilles krav fra Aker Risikohåndtering ved utført vedlikehold og modifikasjonsoppdrag hos Aker Solutions AS v Solutions at tilstandsrapport for anlegget der arbeidet skal utføres foreligger fra StatoilHydro før risikoanalyser gjennomføres. Det tas i liten grad hensyn til risikoen for storulykke i prosjekt. Det må implementeres storulykke risiko i risikoanalyser med underpunkt som: • hydrokarbonførende system • Annen brann/eksplosjonsfare • Faktorer som kan påvirke stabiliteten. Dersom prosjekter innholder en av disse punktene må det stilles strengere krav gjennom hele prosjekteringen og gjennomføringen.en
dc.format.extent1431295 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectIngeniøren
dc.subjectHMSen
dc.titleRisiko håndtering ved utført vedlikehold og modifikasjonsoppdrag hos Aker Solutions ASen
dc.typeBachelor thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record