• Ethanol and Methanol Burn Risks in the Home Environment 

   Log, Torgrim; Moi, Asgjerd Litleré (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Evacuation of people with physical disability in public buildings 

   Thordardottir, Gudrun Julia (Master thesis, 2019)
   Today, more focus is put on evacuation safety of disabled people. In this thesis, evacuation and safety of disabled persons will be investigated in buildings open for the public, such as shopping malls, conference centre ...
  • Evakuering av Bergen Lufthavn 

   Klokkeide, Bjørn Tore; Søland, Tomas; Vold, Kjartan; Johnsen, Terje (Bachelor thesis, 2001)
   Denne oppgaven tar for seg sikkerhet ved evakuering av et stort bygg. Meningen med oppgaven er at den skal kunne fungere som et verktøy for luftfartsverket i deres sikkerhetsarbeid. Det er derfor tatt for seg en del problem ...
  • Evakuering av mennesker med funksjonsnedsettelse fra fleretasjes hotell 

   Panke, Antje F.; Appelkvist, Julie E. H. (Bachelor thesis, 2014-07-17)
   Problemstillingen for oppgaven er rømning for bevegelseshemmede fra fleretasjes bygninger. Det er valgt å rette fokus mot hoteller, siden disse i likhet med pleieinstitusjoner har høyeste mulige risikoklasse basert på ...
  • Evakuering av rullestolbrukere fra ferjer: Hva skal til for å øke sikkerheten for rullestolbrukere? 

   Sælen, Hilde; Pihl, Frode Balland (Bachelor thesis, 2010)
   Formålet med rapporten er å kartlegge sikkerheten for rullestolbrukere om bord på ferjer. Rapporten inneholder vurdering av regelverk, rutiner og utforming av både kaianlegg og ferjer. Litteratursøk, intervju og sjekklister ...
  • Evaluering av beredskapen til TiZir Titanium & Iron 

   Stengårdsbakken, Tore Gavle (Bachelor thesis, 2016-06-17)
   Oppgaven går ut på å evaluere beredskaps- arbeidet/planen TiZir har for industrivernet og andre ansatte på bedriften. Metoden som er brukt er å ta for seg beredskapshjulet steg for steg, og til slutt å sammenligne resultat ...
  • Evaluering av rømningssikkerhet ved Radisson SAS Park Hotel 

   Falkeid, Stella Bernadette; Dale, Elin Kristin (Bachelor thesis, 2002)
   Hensikten med dette prosjektet er å vurdere rømningssikkerheten ved Radisson SAS Park Hotel. Hotellet har som overordnet mål å bli Norges sikreste, og vi vil med dette prosjektet hjelpe hotellet på vei til å bli sikrere. Et ...
  • Evaluering av skogbrannberedskap til Haugaland brann og redning IKS 

   Brattås, Robin; Damberg, Robin Bo; Tati, Erdina Graca De Jesus (Bachelor thesis, 2018)
  • Evaluering av slokkesystemer for mellomstore maskinrom på skip 

   Eriksen, Elin; Haktorson, Silje (Bachelor thesis, 2002)
   I henhold til forskrifter fra miljøverndepartementet skal alle Halon installasjoner være byttet ut innen 01. januar 2004. I den forbindelse må Knutsen OAS Shipping AS installere nye slukkesystemer på flere av sine ...
  • Evaluering av utvalt røyrarrangement i olje eksportsystemet på Eldfisk 2/7S 

   Mehammer, Svein Jonny; Tollaksvik, Espen; Gjerde, John Christian (Bachelor thesis, 2013-02-01)
   Denne oppgåva gjennomgår aktuelle problemstillingar som ein må løyse ved design av eit røyrsystem for olje eksport i på Eldfisk feltet. Rapporten gir ei innføring i eksportsystemets oppgåve og funksjon. Plattforma på ...
  • Evaluering av varmedetekterende linjer 

   Sandvik, Jan Arvid; Grimstvedt, Kristian; Sandal, Geir (Bachelor thesis, 2002)
   Bakgrunnen for oppgaven om varmedetekterende linjer er at brannmiljøet i Norge har fått øynene opp for alternative løsninger innenfor deteksjon. Varmedetekterende linjer er relativt nytt, og har egenskaper som gjør dem til ...
  • Experience gained from 15 years of fire protection plans for Nordic wooden towns in Norway 

   Kristoffersen, Martin; Log, Torgrim (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   There is a genuine will to protect Nordic wooden towns in Norway, as they are considered national heritage and an important part of the urban identity. The fire protection of wooden heritage towns is an ongoing cooperation ...
  • Experiencing Immersive VR Simulation for Firefighter Skills Training 

   Wijkmark, Cecilia Hammar; Heldal, Ilona; Log, Maria-Monika Metallinou (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Virtual Reality (VR) technology for training has gained interest in many domains, including firefighter education. However, there is hesitation to accept immersive VR technology, especially for skills training. This study ...
  • Experimental and numerical investigation of the thermal ceiling jet thickness 

   Lyche, Nichlas (Master thesis, 2017)
   Røykjeten er en viktig faktor i forhold til deteksjon og slokkesystemer i forbindelse med brann. Den er ofte det første møte med røyk for disse systemene og det er derfor viktig å kvantifisere egenskaper som temperatur, ...
  • Experimental study of smouldering in wood pellets with and without air draft 

   Rebaque, Virginia; Ertesvåg, Ivar Ståle; Mikalsen, Ragni Fjellgaard; Steen-Hansen, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Dry wood pellets (diameter 8 mm) of mixed Norwegian spruce and pine were tested in samples of 1.25 kg (1.7 l) in configurations with and without air draft from below. The pellets were placed in a vertical 15 cm diameter ...
  • Experimental study of the effect of Froude-number scaling on radiation 

   Kinden, Daniel Stavland (Master thesis, 2019)
   Froude-scaling is a widely used tool in fire safety analysis, this is used to reduce the cost and to simplify large scenarios in order to study them more efficiently. This study aims to investigate the limitations of ...
  • Extinguishing smoldering fires in wood pellets with water cooling- an experimental study 

   Mikalsen, Ragni Fjellgaard; Hagen, Bjarne Christian; Steen-Hansen, Anne; Krause, Ulrich; Frette, Vidar (Peer reviewed, 2018-11)
   Smoldering fires in stored or transported solid biofuels are very difficult to extinguish. The current study has explored heat extraction from the combustion zone as a method for extinguishing such flameless fires. Heat ...
  • Faktorer som påvirker sikkerhetskultur : samsvar mellom liv og lære 

   Sandberg, Heidi; Ekerhovd, Janne Linn; Remme, Ingrid Rommetveit (Bachelor thesis, 2007)
   Dette prosjektet er gjennomført i samarbeid med Helse, Miljø og Sikkerhetsavdelingen ved Aibel i Haugesund. Oppgaven tar for seg sikkerhetskultur, og har som mål å skape en dypere forståelse for hvilke faktorer som påvirker ...
  • Familiarisering for underleverandører under mobilisering 

   Grude, Magnhild Synnøve (Bachelor thesis, 2012-08-22)
   Treningsmoduler som presenteres ved hjelp av internett er et forholdsvis nytt fenomen og er derfor under stadig teknologisk utvikling. Tittelen ”Familiarisering for underleverandører under mobilisering” henviser til det ...
  • Farlig arbeidsutstyr og sikkerhetsopplæring ved Aker Stord 

   Dyrnes, Jill; Linløkken, Randi; Pettersen, Hildegunn N. (Bachelor thesis, 2003)
   I 1998 ble forskriften Bruk av arbeidsutstyr innført. Den fastsetter krav til arbeidstakers sikkerhet og helse ved bruk av arbeidsutstyr. Oppgaven tar utgangspunkt i krav om dokumentert sikkerhetsopplæring. Arbeidsgiver ...