Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorUH Nett Vest
dc.date.accessioned2011-05-05T11:35:57Z
dc.date.available2011-05-05T11:35:57Z
dc.date.issued2011-05-05T11:35:57Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151365
dc.description.abstractDet er en positiv holdning til e-bøker i norske universitets- og høgskolebibliotek. Men usikkerhet rundt modeller for anskaffelse, bruksbetingelser og pris i forhold til bruk gjør at mange sitter litt på gjerdet. I tillegg kommer de teknologiske utfordringene knyttet til ulike plattformer og leseinnretninger. Erfaringene med e-tidsskrifter er gode, men det tok tid å få til overgangen fra papir- til e-tidsskrifter. Bibliotekene trenger antakelig en kritisk masse av relevante e-bøker før brukerne er med på en tilsvarende overgang for bøker. Det må etableres en strategi for utvikling av en e-boksamling. Man kan for eksempel starte med å velge ut ett eller flere spesifikke fagområder/utdanninger og etablere et tilbud der med nok relevante titler. Erfaringer fra en slik satsing med markedsføring og registrering av bruksmønstre kan så danne grunnlag for en utvidelse av tilbudet, og valg av modeller. Foreløpig er ikke etterspørselen stor, men det vil ofte være bibliotekene som selv er pådriverne for overgang til e-ressurser. Derfor trengs det ekstra markedsføring og mekanismer for å få brukerne på banen. Dette kan skje ved både å tilby nok relevant innhold og best mulig løsninger for bruk, og ved eventuelt å innføre regler om at dersom en tittel er tilgjengelig elektronisk så kjøpes den ikke inn i papirformat. Det må være enkelt å finne e-bøkene, i det samme søkeverktøy de vanligvis bruker for å finne vanlige bøker. Det må også være minst mulig barrierer for den bruken som anses som ”vanlig” og forventet. Det er etter arbeidsgruppens mening ikke UH-bibliotekene sin oppgave å låne ut tekniske mobile innretninger for lesing, men biblioteket må ha en viss generell kompetanse på ulike leseformater og e-bokteknologien_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleE-bøker i norske universiteter og høgskoler : status og utfordringeren_US
dc.typeWorking paperen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel