Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOsland, Liv Solveig
dc.date.accessioned2012-04-12T14:41:59Z
dc.date.available2012-04-12T14:41:59Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151245
dc.description.abstractPasienter som utvikler demens opplever ofte at omstillingen til sykehjemmet er vanskelig fordi de ikke forstår hva som skjer og har vanskelig for kommunisere sine behov. Helsepersonell kan oppleve at ressursene på sykehjemmet kun strekker til de daglige basisrutiner som inbefatter mat, stell og medisiner. Den tiden som skulle vært brukt til å hver enkelt pasient og psykososiale behov som pasienten har, kan dermed lett bli nedprioritert. Pasientene kan bli passivisert og understimulert som videre kan føre til ulike reaksjoner som sinne, fortvilelse og depresjon. Målet mitt med denne oppgaven er derfor å se på hva sykepleier kan bidra med for at pasienter som lider av demens og bor på sykehjem kan få en best mulig tilværelse. Litterarurstudie er valgt som metode, det er kravet i oppgaven. For å få kunnskaper om det som er publisert innefor fagfeltet har jeg benyttet peer review forskningsartikler, pensum litteratur og annen relevant litteratur. Jeg har også benyttet erfaringer fra praksis i sykepleierutdanningen, spesiellt sykehjemmspraksis har vært viktig. Et av de viktigste funnen i denne oppgaven er at det er kvaliteten på omsorgen som er avgjørende for om den enkelte pasienten føler seg ivaretatt og sett. Selv om tilgangen på ressurser også er viktig, kan selv de beste fasiliteter spille en midre rolle dersom ikke pasienten blir behandlet med respekt og verdighet. Sykepleier bør legge til rette for mer psykososiale tiltak for å skape engasjement, glede og velvære. Pasienten må få beholde sin autonomi, verdighet og respekt gjennom bekreftelse på sin identitet. Det kan pasienten få gjennom aktiv deltakelse i meningsfulle og sosiale aktiviteter i hverdagen. Et annet viktig funn var at pasienter som har liten evne til å samarbeide, viser stort engasjement dersom en skreddersyr aktivitetene til den enkeltes evner og interesse.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectSykepleieno_NO
dc.subjectStord
dc.titleDet handler om å leveno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel