Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLønning, Jeanette
dc.date.accessioned2012-05-29T07:57:35Z
dc.date.available2012-05-29T07:57:35Z
dc.date.issued2012-05-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151211
dc.description.abstractDepresjon er et vanlig emosjonelt utfall etter hjerneslag, og vil ofte være åpenbar for personalet i slagenheten. Forekomsten av depresjon er antatt å være mellom hos 10-15 % hos pasientene i akuttfasen, og hos opp mot 30-40 % senere i forløpet. Det antas at mellom 25 – 79 % av hjerneslag pasienter lider av post- stroke depresjon. Depresjon medfører håpløshet og konsekvenser for rehabiliteringen. Denne litteraturstudien fokuserer på hvordan en kan forholde seg ovenfor afasirammede og de emosjonelle faktorene forbundet med dette. Begrunner dette ut fra mine observasjoner, at det ikke er tilstrekkelig fokus på hvordan en kan forholde seg til denne pasientgruppen. Funn viser blant annet at faktorer som håp, tålmodighet, aktiv lytting, stille- dialog og tillit er viktig. En må dermed i en tidlig fase behandle en eventuell depresjon, slik at pasienten blir mottagelig for rehabiliteringen. Antidepressiv behandling viser seg å være effektiv. Samtidig som økte kunnskaper hos helsepersonell er nødvendig for at man skal kunne se og fange opp et lidende ansikt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectSykepleieno_NO
dc.subjectHaugesundno_NO
dc.titleHvordan kan en forholde seg til hjerneslagpasienter som lider av afasi, samt de emosjonelle reaksjonene forbundet med dette?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel