Show simple item record

dc.contributor.authorSvåsand, Toril
dc.contributor.authorSamland, Bjørn
dc.date.accessioned2008-06-12T11:07:32Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150807
dc.description.abstractDenne oppgaven tar opp utfordringer vi som sykepleiere står overfor i forhold til å motivere personer som enten står i fare for å utvikle diabetes-2, eller nylig har fått diagnosen, og har behov for å endre livsstil. Vi har valgt å gjøre en litteraturstudie i denne oppgaven, som har fått tittelen; … å motivere til mestring I oppgaven har vi blant annet valgt å se nærmere på hvordan den innledende relasjonsbyggingen og kommunikasjonen med pasienten har betydning for den videre prosessen mot atferdsendring, sett i lys av blant annet empowermentbegrepet, motivering, veiledning og opplæring. I den forbindelse tok vi med diktet ”Om at hjelpe” av Søren Kierkegaard da vi mener han her tar for seg mye av essensen i sykepleier pasient relasjonen. Problemstillingen vi har kommet frem til er: Hvordan kan vi som sykepleiere motivere pasienter med diabetes-2, til å gjennomføre helsefremmende livsstilsendringer? For å kunne motivere en pasient med diabetes-2 har vi kommet frem til at vi bør opprette en god profesjonell relasjon med pasienten, som bygger på tillit og likeverd. Vi må besitte nødvendig kunnskap om sykdommen, og om de mest hensiktsmesige metodene for å fremme atferdsendring. Empowerment er et sentralt begrep i denne prosessen. Det er pasienten selv som har ansvar for egen helse, men vi må fremme pasientens egen vilje til å ta dette ansvaret, og støtte han til å gjennomføre de nødvendige endringene.en
dc.format.extent164809 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjectSykepleieen
dc.title.… å motivere til mestringen
dc.typeBachelor thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record