Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHauge, Silje
dc.contributor.authorDregelid, Sanne Skulstad
dc.date.accessioned2012-03-19T08:17:54Z
dc.date.available2012-03-19T08:17:54Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149847
dc.descriptionIdrett, fysisk aktivitet og helse ID3-302 Desember 2011no_NO
dc.description.abstractI Sogn og Fjordane har ein i forbindelse med nasjonale helseundersøkingar på hjarte-karsjukdom målt blodtrykket på 40-42-åringar i fylket frå 1975-1999. I 2009-2010 gjorde ein i Kan1 Sogn og Fjordane blodtrykksmålingar i same aldersgruppe, men med ein anna type blodtrykksapparat. For å kunne samanlikne resultata frå undersøkingane og sjå på utviklinga i blodtrykk over tid, må blodtrykksmålingar med apparata ein har nytta samsvare. Ein ynskte på bakgrunn av dette å gjera ei validering av dei to automatiske blodtrykksapparata. Føremålet med denne studien var difor å undersøke om målingar gjort med blodtrykksapparatet Dinamap samsvara med målingar gjort med blodtrykksapparatet Omron. Ein målte blodtrykket på 34 personar i alderen 30-60 år og det vart gjennomført seks blodtrykksmålingar på kvar forsøksperson; tre med kvart av apparata. Resultata synte at målingar gjort med Dinamap samsvara relativt godt med målingar gjort med Omron. Dette kan gje grunnlag for å sjå på utviklinga i blodtrykk blant 40-42 åringar i Sogn og Fjordane over tid.no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.titleValidering av to automatiske blodtrykksapparat : samsvarar målingar gjort med Omron HEM-907 med målingar gjort med Critikon Dinamap 845XT?no_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.source.pagenumber40 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel