Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRoald, Knut
dc.date.accessioned2008-07-24T10:07:43Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.issn0806-1696
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149433
dc.description.abstractTeksten er ei vitskapsteoretisk drøfting av utfordringar ved å forske på endrings- og utviklingsprosessar i skolevurderingsarbeid. Når norske styresmakter legg auka vekt på kvalitetsvurdering som styringsreiskap i skolen, vil det vere vesentleg å etablere forskingsbasert kunnskap om kva som kjenneteiknar dei prosessane som finn stad i ulike former for vurderingsarbeid. Dette essayet søker å klårgjere aktuelle forskingsstrategiar ved å sjå på kva som kan vere viktig kunnskap på dette feltet, og korleis vi kan skaffe oss slik kunnskap. Drøftinga tar opp sterke og svake sider både ved kvalitativ og kvantitativ forsking på arbeid med kvalitetsvurdering - ein diskusjon som er svært aktuell når m.a. Noregs Forskingsråd frå 2004 initierer ei rekke større forskingsprosjekt på dette området.en
dc.format.extent376828 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesHSF Notaten
dc.relation.ispartofseries14/2004en
dc.subjectAvdeling for lærarutdanning og idretten
dc.subjectvitenskapsteorien
dc.subjectorganisasjonslæringen
dc.titleÅ forske på organisasjonslæring i skolevurdering : ei kritisk drøfting av ulike tilnærmingsmåtaren
dc.typeBooken
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel