Show simple item record

dc.contributor.authorHaveland, Kari-Anne Tisthamar
dc.date.accessioned2015-09-30T11:20:53Z
dc.date.available2015-09-30T11:20:53Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/1178320
dc.descriptionMastergrad i Samhandling innan helse – og sosialtenester MS1-307nb_NO
dc.description.abstractDenne studien omhandlar pårørande til personar med demens sin kvardag og kva erfaringar desse pårørande har med tanke på diagnosefasen, tilpassingar i kvardagen og behovet for avlasting. Studien har særleg fokusert på avlasting i form av tilrettelagde dagsentertilbod for personar med demens. Analyse og drøfting i studien er basert på individuelle intervju med pårørande til heimebuande personar med demens, som nyttar dagsentertilbod. Hensikta med studien er å få innblikk i informantane sin kvardag. Korleis dei opplever det å vere pårørande til ein person med demens, og på kva måte bruken av dagsentertilbod kan vere med på å avlaste dei i kvardagen. Kunnskap om desse erfaringane kan forhåpentlegvis vere med på å styrke arbeid retta mot pårørande og deira behov, samt samarbeidet med pårørande ved seinare høve. Demens er ein sjukdom som angår heile samfunnet, og framleis er det manglande kunnskap om demens i dagens samfunn (Helse- og omsorgsdepartementet, 2007; Sosial- og helsedirektoratet). Mange stadar er ikkje tenestetilboda til denne gruppa godt nok tilrettelagt med dagsenter og andre avlastningstilbod. Det er eit stort behov for å styrke kompetansen og kunnskapen om demens både i samfunnet, blant ansatte som arbeider med denne pasientgruppa og blant pårørande (Helse- og Omsorgsdepartementet, 2007). Inb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectpårørandenb_NO
dc.subjectavlastingnb_NO
dc.subjectdagsentertilbodnb_NO
dc.subjectomsorgsansvarnb_NO
dc.titleDagsentertilbod - eit pusterom i kvardagennb_NO
dc.title.alternativeEin studie om kvardagen som pårørande til personar med demens og behovet for avlastningnb_NO
dc.title.alternativeDay care center – a respite from everyday lifenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record