• Hvordan brukes friluftsliv i rehabiliteringen av kreftpasienter? 

      Haanæs, Hedda Bulie; von Ahnen, Thea Foss (Bachelor thesis, 2013)
      Vi vil gjennom denne oppgaven finne ut hvordan en bruker friluftsliv i rehabiliteringen av kreftpasienter. Det foreligger mye forskning på effekten av friluftsliv i rehabilitering, men ikke så mye på hvordan friluftsliv ...