• Prestasjonsemosjoner og læringsklima i kroppsøving 

      Yven, Robin Rønnevik (Master thesis, 2019)
      Bakgrunn: Mange elever trives i dag i kroppsøvingsfaget, noe som kan tydet på at vi oppnår fagets mål om livslang bevegelsesglede. Dessverre er det fortsatt noen elever som gruer seg til kroppsøvingstimene og opplever skam ...